Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More information

Gjessing 2014 Thesis University of Tromso

From Bioblast
Revision as of 17:05, 7 November 2016 by Beno Marija (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Publications in the MiPMap
Gjessing PF (2014) Postoperative insulin resistance and the metabolic and cellular responses to single-dose preoperative oral carbohydrate supplementation. Thesis University of Tromso 102 pp.

» Open access

Gjessing PF (2014) Thesis University of Tromso

Abstract: Gjennom en serie eksperimentelle studier på gris, inkludert etablering av en målemetode for utvikling av akutt insulinresistens, ble endringer i insulinsensitivitet og i lever- og skjelettmuskelceller undersøkt etter et stort kirurgisk inngrep. Resultatene viser at de cellulære endringene som ledsager utvikling av insulinresistens etter kirurgi har mange likhetstrekk med de endringer man ser ved type 2 diabetes. Et viktig funn i studien er at disse endringene til dels kan motvirkes ved å unngå faste og isteden innta en enkelt dose karbohydratdrikk like før kirurgi. Dette dempet en kirurgiutløst økning av betennelses-assosierte proteiner i muskelcellene og bedret den dempende effekten av insulin på produksjonen av et protein i muskulaturen som hemmer sukkeropptaket i mitokondrier. Funnene kan bidra til utvikling av nye kliniske strategier for ernæring før og etter kirurgiske inngrep


O2k-Network Lab: NO Tromsoe Larsen TS


Labels: MiParea: Respiration  Pathology: Diabetes 

Organism: Pig  Tissue;cell: Skeletal muscle, Liver  Preparation: Isolated mitochondria 


Coupling state: LEAK, OXPHOS  Pathway: F, N  HRR: Oxygraph-2k