Gjessing 2014 Thesis University of Tromso

From Bioblast
Revision as of 17:05, 7 November 2016 by Beno Marija (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Publications in the MiPMap
Gjessing PF (2014) Postoperative insulin resistance and the metabolic and cellular responses to single-dose preoperative oral carbohydrate supplementation. Thesis University of Tromso 102 pp.

» Open access

Gjessing PF (2014) Thesis University of Tromso

Abstract: Gjennom en serie eksperimentelle studier på gris, inkludert etablering av en målemetode for utvikling av akutt insulinresistens, ble endringer i insulinsensitivitet og i lever- og skjelettmuskelceller undersøkt etter et stort kirurgisk inngrep. Resultatene viser at de cellulære endringene som ledsager utvikling av insulinresistens etter kirurgi har mange likhetstrekk med de endringer man ser ved type 2 diabetes. Et viktig funn i studien er at disse endringene til dels kan motvirkes ved å unngå faste og isteden innta en enkelt dose karbohydratdrikk like før kirurgi. Dette dempet en kirurgiutløst økning av betennelses-assosierte proteiner i muskelcellene og bedret den dempende effekten av insulin på produksjonen av et protein i muskulaturen som hemmer sukkeropptaket i mitokondrier. Funnene kan bidra til utvikling av nye kliniske strategier for ernæring før og etter kirurgiske inngrep


O2k-Network Lab: NO Tromsoe Larsen TS


Labels: MiParea: Respiration  Pathology: Diabetes 

Organism: Pig  Tissue;cell: Skeletal muscle, Liver  Preparation: Isolated mitochondria 


Coupling state: LEAK, OXPHOS  Pathway: F, N  HRR: Oxygraph-2k 


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.